مرضیه قائمی | 1399/08/02

معمولا هنگامی که صحبت  از روشنایی فضاهای بزرگ و سرباز می شود پای انتخاب  لامپ های گازی به میان می آید. لامپ بخار جیوه ، لامپ بخار سدیم و لامپ متال هالید از این دسته اند. لامپ های بخار جیوه اولین نسل لام...

ادامه مطلب
مرضیه قائمی | 1399/07/30

از جمله لامپ هایی که به طور گسترده برای روشنایی مکان های سرباز استفاده می شود لامپ متال هالید است. این لامپ ها از جمله لامپ های گازی هستند که ساختاری شبیه لامپ بخار جیوه دارند با این تفاوت که شاخص نمود رنگ بهتری دارند. در این مقاله بررسی می کنیم که لامپ متال هالید چیست ؟ و کارایی آن چگونه است.

ادامه مطلب
مرضیه قائمی | 1399/07/28

امروزه انواع لامپ ماوراء بنفش در وات های مختلف تولید می شود. همه ما اهمیت استفاده از کرم ضدآفتاب را می دانیم. بر روی این محصولات معمولا عباراتی با عنوان حفاظت  در برابر uva,uvb ذکر شده است. اشعه یو وی توسط نور خورشید ساطع می شود. طیف یو وی به سه دسته uva,uvb,uvc تقسیم می شود. اشعه یو وی سی مضرترین آن ها است که توسط اتمسفر جذب شده و به زم...

ادامه مطلب
مرضیه قائمی | 1399/07/26

لامپ یو وی یا همان لامپ ماوراء بنفش با تولید اشعه یو وی قدرت این اشعه را برای ما قابل لمس کرده است. اشعه یو وی یکی از اشعه های ساطع شده توسط نور خورشید است که قدرت زیادی دارد. این اشعه به 3 نوع اشعه UVA,UVB,UVC تقسیم می شود. از این سه نوع تنها اشعه UVA است که مقدار زیادی از آن به زمین می رسد.  همه اشعه UVC و مقدار زیادی از اشعه U...

ادامه مطلب