شاخص نمود رنگ

ممکن است هنگام خرید لامپ های مختلف از جمله لامپ ال ای دی و ... عنوانی بر روی جعبه  با نام شاخص نمود رنگ نظرشما را جلب کند و برای شما این سوال پیش بیاید که شاخص نمود رنگ چیست و چه چیزی را به ما نشان می دهد. در این مقاله شاخص نمود رنگ و نحوه محاسبه و چگونگی آن را بررسی می کنیم.

شاخص نمود رنگ

شاخص نمود رنگ چیست ؟

COLOR RENDERING INDEX  که به صورت مخفف CRI بیان می شود، شاخص نمود رنگ نامیده می شود. یکی از مهمترین ویژگی هایی است که هنگام انتخاب رنگ نور برای محیط  باید به آن توجه داشته باشیم. در واقع شاخص نمود رنگ بیان می کند که منبع نور مصنوعی چقدر توانایی نمایش واقعی و صحیح رنگ ها را در مقایسه با نور خورشید دارد. از دیگر اسامی شاخص نمود رنگ می توان   Ra شاخص نمود رنگ به صورت میزان رنگ دهی، شاخص تجلی رنگ ،درصد بازتاب رنگ و ... را نام برد که همه این اصطلاحات سعی در رساندن یک مفهوم واحد را دارند  و شاخص نمود رنگ را نشان می دهد

شاخص نمود رنگ چیست ؟

شاخص نمود رنگ لامپ های مختلف

   CRIیا شاخص نمود رنگ  واحد اندازه گیري است و به صورت یک عدد بیان می شود و از عدد 0 تا 100 قابل استفاده است. در میان لامپ های مختلف بدترین منبع نور مصنوعی از نظر شاخص نمود رنگ  لامپ بخارسدیم کم فشار است که  شاخص نمود رنگی برابر 20 دارد. هر چه این عدد به 100 نزدیکتر باشد نمود رنگ واقعی تر است. شاخص نمود رنگ خورشید 100 در نظر گرفته می شود زیرا تمام طیف ها را در خود دارد یعنی تمام طول موج هاي 380 تا 780 نانو متر را در خود جاي داده است

شاخص نمود رنگ لامپ های مختلف

شاخص نمود رنگ بیان کننده چیست ؟

شاخص نمود رنگ بیان می کند که طیف نور منبع نور چقدر کامل است یعنی ازطیف قرمز تا بنفش را به چه میزان در خود جاي داده است. اگر در منبع نور طیف سبز وجود نداشته باشد تمام اشیاء سبز رنگ با رنگ واقعی خود نمایش داده نمی شوند و ممکن است به صورت صحیح درك نشوند. مصداق این مطلب شاید براي شما نیز اتفاق افتاده است مخصوصا زمانی که قصد خرید پوشاك داشته اید به طوري که مجبور شده اید براي دیدن رنگ واقعی یک لباس آن را از فروشگاه بیرون برده و زیر نور خورشید مورد بررسی قرار دهید تا از رنگ واقعی آن مطمئن شوید که در این حالت مشکل ازشاخص نمود رنگ چراغ هاي ان فروشگاه می باشد!

براي مکانهایی که نمایش واقعی رنگ اهمیت زیادي دارد مانند فروشگاه هاي پوشاك، صنایع نساجی، استفاده سالن هاي آرایش و گریم، فروشگاههاي فرش و غیره باید از چراغ هایی با نمود شاخص نمود رنگ بالاتر از 80 استفاده کرد

شاخص نمود رنگ بیان کننده چیست ؟

چرا CRI مهم است؟

به کارگیري منابع نور مصنوعی با شاخص نمود رنگ پایین، سبب از بین رفتن آسایش بصري و کارایی بصري نیز می شود و حس تعلق به فضا و ماندن در فضا را به شدت کاهش می یابد از این رو مقادیر استاندارد را براي فضاهاي مختلف بیان نموده است البته ذکر این  نکته ضروري است که استاندارد حداقل کیفیت است.

چرا شاخص نمود رنگ مهم است

مزایاي CRI بالا

دانستن نکات بالا به شما کمک می کند که در هنگام خرید لامپ و یا چراغ به یاد داشته باشید که چه لامپی را باید انتخاب کنید. شاخص نمود رنگ بالا می تواند :سبب حضور بیشتر مشتري در فروشگاه شما بشود و در نتیجه احتمال خرید بالا می رود و باعث شود تا مشتري رنگ اجناس را واقعی تر ببیند و در نتیجه در انتخاب اجناس با طمینان بیشتري اقدام نمایدمی تواند مرجوعی اجناس و یا خدمات شما را کاهش دهد و در نتیجه اعتبار کسب و کار شما افزایش یابد. منجر شود تا در منزل خود احساس راحتی بیشتري بکنید در نتیجه بر خلق و خو و عملکرد شما تاثیر بگذارد

 

نویسنده : مرضیه قائمی | 1399/10/18

نام نویسنده: مرضیه قائمی