گروه صنعتی فرا نور گستر جنوب با برند تجاری بدیع نور، فعالیت خود را در سال 1386 آغاز نموده و امروزه یکی از پیشتازان صنعت روشنایی و تولد لامپ کشور بشمار می آید.