خرید و قیمت چراغ مطالعه | چراغ مطالعه مهندسی | چراغ مطالعه

چراغ مطالعه از سالیان دور برای روشنایی محیط میز کار بکار میرفته است. و در حال حاضر بعنوان چراغی برای استفاده از لامپ های مادون قرمز جهت فیزیوتراپی و همچنین درمان حیوانات بکار میرود. برای مشاهده انواع چراغ مطالعه کلیک نمایید.