سوئیس ال ای دی برندی بین المللی در تولید ریسه و محصولات روشنایی می باشد .